Wat is de federatie voor Vrije Sporters (W.VL.V.T.A.V.)?

De Westvlaamse Vrije Tijds Atletiekvereniging (afkorting = W.VL.V.T.A.V.), maar kortweg ook de federatie voor Vrije sporters genoemd, is een overkoepelende federatie voor niet- aangeslotenen bij de officiële atletiekbond (voor Vlaanderen is dat de VAL).

De federatie heeft een provinciale structuur en werkt volledig autonoom. Het is een feitelijke vereniging die geen enkel winstoogmerk nastreeft, maar al zijn middelen ter beschikking stelt voor de goede werking van de vereniging. Het accent van de ‘Vrije Sporters’ wordt zowel gelegd op het recreatieve als op het competitieve vlak.

De federatie telt een 15- tal clubs en daarnaast ook een aantal individuele leden.

De leden van de federatie kunnen naar eigen keuze en vermogen deelnemen aan activiteiten ingericht door, of in medewerking van de federatie.

Waarom lid worden van de federatie?

Als lid van de federatie (via een club of individueel) heeft men een lidkaart en een persoonlijk borstnummer, waarbij men bij wedstrijden, erkend door de W.VL.V.T.A.V. altijd kan genieten van een minimale korting van € 2,00 op elke wedstrijd (veldloop of wegwedstrijd). Bij deelname aan een pistemeeting krijgt men € 1,00 korting per discipline waaraan men deelneemt (maximum = 3 disciplines per meeting).

In de loop van een werkjaar kan men aan een 25- tal wedstrijden deelnemen met medewerking van de federatie. Daarbuiten is men natuurlijk ook vrij om deel te nemen aan andere wedstrijden.

De federatie organiseert ook verschillende provinciale kampioenschappen (veldloop, piste en weg). Enkel de leden van de federatie – die minstens 1 maand lid zijn van de federatie – kunnen provinciaal kampioen worden.

Wie kan lid worden van de federatie en wat kost het?

Alle clubs en individuelen welke niet aangesloten zijn bij de I.A.A.F. (voor Vlaanderen is dat de VAL).

Een werkjaar loopt van 1 januari tot 31 december en men kan gelijk wanneer in het jaar lid worden van de federatie.

Een individueel lid betaalt € 25,00 lidgeld; een gezinsbijdrage kost € 50,00.

De clubs betalen € 5,00 per lid aan de federatie (nieuw tarief vanaf 01/01/2021!).

De clubs dienen zich te registreren op deze website om hun leden te kunnen beheren, dit geldt ook voor individuele leden. Enkel na betaling van de ledenbijdrage en de toekenning van een persoonlijk borstnummer is men officieel lid van de federatie.

Alle verdere inlichtingen kunnen bekomen worden via de secretaris-generaal van de federatie, dhr. Francky Bettens:
0495/54.44.38 of e-mail.